Andrzej Ziółkowski
The Inward Moment
Człowiek wobec sacrum

Ten album jest niezwykłą podróżą po Azji Południowo-Wschodniej. Na 150 fotografiach Autor snuje fascynującą opowieść o wyznawcach siedmiu wielkich religii.
Bohaterów tej książki łączy pragnienie kontaktu z sacrum. Andrzej Ziółkowski pokazuje ich w najbardziej intymnych momentach przeżyć duchowych: żarliwej modlitwy, pokuty, próby zespolenia z Praźródłem. Głęboko ludzkim i uniwersalnym fotografiom towarzyszą krótkie teksty wielkich autorytetów przedstawionych religii.
Ta podróż pomaga zrozumieć, że mimo różnic w tradycjach religijnych, obrzędach czy formach ekspresji, pragnienia wszystkich ludzi wiary są do siebie podobne. Zaczynamy dostrzegać, jak mało nas różni, a jak wiele łączy. Do tej fotograficznej podróży wprowadza piękny i głęboki tekst autorstwa wielkiego mistyka XX wieku, angielskiego benedyktyna Bede Griffithsa, zaczerpnięty z jego dzieła Universal Wisdom. A Journey Through the Sacred Wisdom of the World (Wieczysta Mądrość religii świata) z roku 1994.
Wstępy do albumu napisali noblistka Olga Tokarczuk, Jego Świątobliwość XIV Dalajlama i Msgr. Indunil J. Kodithuwakku K, sekretarz Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego.

Album został zaprojektowany na najwyższym poziomie edytorskim. Publikacja jest w angielsko-polskiej wersji językowej, wydana w twardej oprawie i ekskluzywnym formacie 246 x 330 mm. Liczy 384 strony o wysokiej jakości papieru i druku.