Andrzej Ziółkowski
Universal Wisdom
Wieczysta Mądrość

Album Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość to zbiór niezwykłych fotografii pokazujących wyznawców siedmiu wielkich religii w Azji Południowo–Wschodniej. Miejsca kultu, wielobarwne rytuały, twarze i gesty bohaterów zdjęć stały się dla Andrzeja Ziółkowskiego fotograficznym komentarzem do świętych ksiąg tych religii. Fragmenty hinduskich Upaniszad, buddyjskich sutr, tajemniczej Tao Te Ching taoizmu, sur Koranu i mistycznej poezji sufich, hymnów z księgi Guru Granth Sahib sikhów, żydowskich ksiąg mądrościowych czy też przypowieści Nowego Testamentu towarzyszą fotografiom i tworzą drugi nurt albumu. Teksty te, będąc objawieniem boskiej myśli i owocem ludzkiego ducha, mają nam przypomnieć zasadniczą jedność leżącą u ich podstaw.

Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość kontynuuje – rozpoczętą albumem The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum – fotograficzną podróż do fascynującego świata religii, ukazując bogactwo jego rytuałów i oferując spotkanie z ludźmi wiary oraz wieczystą mądrością świętych ksiąg.

Album „Universal Wisdom” jest wydany w wersji dwujęzycznej angielsko-polskiej, w tej samej formie graficznej i z taką samą starannością poligraficzną, jak jego poprzednik. W ten sposób obie książki stanowią swoje wzajemne dopełnienie. Albumowi towarzyszą wystawy „Universal Wisdom.Wieczysta Mądrość” i „Kobieta wobec sacrum”.